Validatie

Validatie door PMT Partners Medische Techniek

In het kort betekent validatie: ‘’het verzamelen van voldoende betrouwbare gegevens om er zeker van te zijn dat een apparaat of werkwijze steeds het beoogde resultaat zal opleveren’’.

De service- en validatiedienst van PMT Partners Medische Techniek bestaat uit goed opgeleide en gemotiveerde mensen, die hun kennis regelmatig verrijken door het volgen van doelgerichte cursussen. Zij hebben een bewezen staat van dienst in het valideren, onderhouden en het bouwen van deze apparatuur. Hierdoor zijn ze in staat om eventuele geconstateerde afwijkingen te relateren aan de juiste oorzaak en een mogelijke oplossing voor te stellen.

Wij valideren onder andere de volgende apparatuur:

  • Stoomsterilisatoren
  • Vloeistofsterilisatoren
  • Heteluchtsterilisatoren
  • Destructiesterilisatoren
  • Thermische reinigings- & desinfectieapparatuur

Wij bieden flexibele oplossingen voor een passende validatieovereenkomst door in overleg met u een onderzoeksplan op te stellen waarin wordt vastgelegd welke apparatuur met welke processen en beladingsvormen moet worden gevalideerd en aan welke criteria moet worden voldaan. U als klant bent altijd het uitgangspunt, u bepaalt op welke wijze en hoe de validaties uitgevoerd dienen te worden.

Samen met u willen wij de toekomst in zodat u één gesprekspartner heeft voor al uw vragen.

Onze klanten in binnen- en buitenland bevinden zich onder andere in:

  • Ziekenhuizen
  • (Privé-)klinieken
  • Zorginstellingen
  • Farmacie
  • Laboratoria

Meer informatie is terug te vinden in onze folder. folder